• Szkoła Podstawowa

11 maja odbył się szkolny etap XXXII Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego. W zmaganiach wzięło udział 24 uczniów z klas 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum. Jego uczestnicy musieli opanować pamięciowo i pięknie wydeklamować jeden wiersz i jeden fragment prozydowolnego autora. Jury konkursowe, w skład którego weszły panie: Agnieszka Lesisz, Elżbieta Pietryka, Jolanta Braun, Anna Grudzień, Alfreda Sochacka oraz Krystyna Wojewódzka, przy ocenie recytacji brało pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, wykorzystanie pozasłownych środków wyrazu oraz ogólne wrażenie artystyczne. Zdecydowana większość uczestników konkursu przygotowała się do niego starannie i tym samym recytacje dostarczyły słuchaczom i obserwatorom wielu pozytywnych doznań estetycznych, a recytatorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Do etapu gminnego mogło się zakwalifikować jedynie 3 uczniów z danego typu szkoły. W grupie uczniów klas 4-6 laureatami, którzy będą reprezentować naszą szkołę, zostali:Kacper Lesisz, Franciszek Sztelmach oraz Agata Barszcz. Wśród gimnazjalistów zaś tryumfowali: Alicja Gugała, Natalia Szewczak i Rafał Bogdański. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy, a laureatom życzymy sukcesów w kolejnych etapach.

Jolanta Braun