• Szkoła Podstawowa

Nasza szkoła już od kilkunastu lat bierze aktywny udział w ogólnopolskim projekcie „Młodzi głosują'. Ma on na celu przygotowanie młodzieży do czynnego udziału w życiu demokratycznej ojczyzny. W tym roku przeprowadziliśmy wśród uczniów gimnazjum młodzieżowe wybory prezydenckie. 30 kwietnia w świetlicy szkolnej zorganizowaliśmy lokal wyborczy. Nasi koledzy wykazali się dużą aktywnością obywatelską – frekwencja wyniosła ponad 70%. Wybory poprzedziła akcja profrekwencyjna przeprowadzona na terenie szkoły. Przygotowaliśmy również gazetki ścienne, które umożliwiły uczniom zapoznanie się z kandydatami na Prezydenta RP oraz przypomniały rolę i zadania głowy państwa zgodnie z obowiązującą konstytucją.
Projekt realizował zespół uczennic z klasy IIa (Magda Juśko, Weronika Bogusz, Iza Szczygielska, Ola Rodak, Kasia Miszkurka, Magda Dudzik) pod opieką p. Lidii Jurzysta.