• Szkoła Podstawowa

 

Wykaz nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie

 

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko

 
 

Dyrektor

Ośka Krzysztof

 

Wicedyrektor

Odalska Elżbieta

 

Biologia

Ośka Jerzy

 

Maraszek Małgorzata

 

Chemia

Dziubak Mariola

 

Doradztwo zawodowe

Sylwia Jędrych

 

Edukacja wczesnoszkolna

Boreczek Marlena

 

Moreń Jolanta

 

Mroczek Izabella

 

Pietrzyk Urszula

 

Głębicka Urszula

 

Dziwulska Marta

 

Zawadzka Bożena

 

Ostałowska Małgorzata

 

Gałązka Katarzyna

 

Fizyka

Dziubak Mariola

 

Geografia

Ośka Krzysztof

 

Piotr Gula

 

Historia

Jurzysta Lidia

 

Bożena Gawda-Juśko

 

Informatyka

Dębek Leszek

 
   

Język angielski

Celej Maria

 

Gawda-Juśko Bożena

 

Boreczek Marlena

 

Gugała Sylwia

 

Wójtowicz Kamila

 

Język niemiecki

Cmiel Hanna

 

Język polski

Braun - Mazurkiewicz Jolanta

 

Lesisz Agnieszka

 

Pietryka Elżbieta

 

Podgórska-Prożych Marta

 

Język rosyjski

Biernacka Maria

 

Cmiel Hanna

 
   

Matematyka

Kostyra Lidia

 

Ostałowska Zofia

 

Więckowska Katarzyna

 

Wojda Justyna

 

Muzyka

Kapczyńska Anna

 

Lesisz Sławomir

 

Plastyka

Kapczyńska Anna

 

Lesisz Sławomir

 
 

Król Iwona

 

Przyroda

Ośka Jerzy

 

Maraszek Małgorzata

 

Religia

Polak-Belowska Kazimiera

 

Turos Maria

 

Kopek Dorota

 

Technika

Zofia Ostałowska

 

Wychowanie fizyczne

Bogusz Łukasz

 

Gugała Tomasz

 

Kępka Paweł

 

Wychowanie przedszkolne

Głębicka Dorota

 

Kot Marzena

 

Ostałowska Monika

 

Wiedza o społeczeństwie

Jurzysta Lidia

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Jurzysta Lidia

 

Pedagog

Wiącek Magdalena

 

Pedagog specjalny

Halina Opala

 

Psycholog

Kamila Wójtowicz

 

Wychowawca świetlicy szkolnej

Gula Piotr

 

Sadzikowska Hanna

 

Odalska Elżbieta

 

Szczęsna Małgorzata

 

Bibliotekarz

Joanna Kowalczyk

 

Grudzień Anna

 

Nauczyciel wspomagający

Mika Edyta

 

Boreczek Karolina

 

Maraszek Małgorzata

 

Śliwińska Aneta

 

Cmiel Agnieszka

 

Figielska-Wójcik Alicja

 

Paśnicka Jolanta

 

Kaczmarczyk Monika

 

Opala Halina

 

Olkowicz Iwona

 

Sochacka Alfreda

 

Jędrych Sylwia

 

Logopeda

Gałązka Katarzyna

 

Wiącek Magdalena

 

Podgórska-Prożych Marta

 

Nauczyciel terapeuta

Figielska-Wójcik Alicja

 

Dziwulska Marta