• Szkoła Podstawowa

W dniu 27 marca 2015 r. w Zespole Szkół w Żelechowie zostały przeprowadzone gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Do Turnieju przystąpiło sześć szkół: Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej, Szkoła Podstawowa w Stefanowie, Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku, Szkoła Podstawowa w Żelechowie, Gimnazjum w Stefanowie oraz Gimnazjum w Żelechowie. Turniej przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe i gimnazja. Eliminacje trwały od godziny 800 do 1100. Każda grupa miała za zadanie rozwiązać test z zakresu przepisów ruchu drogowego, rozwiązać test skrzyżowania oraz przejechać tor przeszkód odpowiednio dopasowany do wieku uczestników.
Na zakończenie odbyło się ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i słodkich upominków uczestnikom turnieju.
Zwycięzcą w kategorii szkół podstawowych została Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Żelechowie w składzie: Klaudia Biernacka, Agata Barszcz, Jędrzej Kowalski, Mateusz Kępka. Najlepszą drużyną w kategorii gimnazja okazało się Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żelechowie w składzie: Rafał Bogdański, Mateusz Dziubak, Bartosz Wałachowski.