• Szkoła Podstawowa
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół

Zakończyła się wymiana sztucznej trawy na boisku do gry w piłkę nożną. Uczniowie mogą w pełni korzystać z nowej nawierzchni. Inwestycja została zrealizowana z funduszy organu prowadzącego.