• Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół

16 września 2016 r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta zebrała się w Parku Miejskim w Żelechowie w 2. rocznicę odsłonięcia pomnika Romualda Traugutta, by uczcić pamięć o wielkim Polaku i patronie naszej szkoły. Romuald Traugutt jest postacią historyczną, która towarzyszy szkole od dnia nadania jej imienia w 1993 roku. Jego losy są związane z Żelechowem, bowiem dyktator Powstania Styczniowego spędził tu kilka lat swojego życia. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego", a słowo wstępne wygłosiła Dyrektor Zespołu Szkół Elżbieta Odalska. Część artystyczną przygotowali uczniowie z klas IIIa i IIIb pod kierunkiem wychowawców p. Krystyny Maciejec i p. Urszuli Pietrzyk. Dzieci przedstawiły wybrane fakty z życia patrona szkoły i zaśpiewały pieśni powstańcze. Następnie pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Żelechów, Dyrektor szkoły oraz nauczyciele złożyli kwiaty pod pomnikiem i zapalili znicze. Wartę honorową pełnili harcerze ze szkoły podstawowej. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem „Roty".