• Szkoła Podstawowa

Wydarzenia 2022/2023

Matematyka to trudny przedmiot dla dużej części uczniów. Dlatego, jeśli zdarzają się nam w szkole uczniowie, którzy nie tylko umieją matematykę, ale również potrafią logicznie myśleć, powinniśmy motywować ich do ciągłej pracy.
W związku z tym dnia 11 maja 2023r w naszej szkole odbył się międzyklasowy konkurs matematyczny mający na celu rozwijanie pamięci, wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV – VIII, każdą klasę reprezentowały dwie osoby, które w ciągu 45 minut wspólnie miały do rozwiązania pięć zagadek i zadań matematycznych. Łącznie można było uzyskać 14 punktów.

W tym miejscu pragniemy ogłosić, że „MISTRZAMI LOGICZNEGO MYŚLENIA" zostaje klasa IVb, która uzyskała maksymalną liczbę 14 punktów,
II miejsce zajęły klasy: VIb i VIIb uzyskując po 13 punktów,
III miejsce zajęły klasy: IVa, Vb i VIIIb uzyskując po 11 punktów.
IV miejsce zajęły klasy: VIIIa i VIIIc uzyskując po 10 punktów,
V miejsce zajęły klasy: Vc i VIa uzyskując po 9 punktów,
VI miejsce zajęły klasy: IVc, Va i VIIa uzyskując po 8 punktów.
Za każde zajęte miejsce klasy otrzymały punkty do konkursu „Nasza klasa to jest klasa"

Wszystkim uczestnikom gratulujemy uzyskanych wyników.
Organizatorzy konkursu J. Wojda i K. Więckowska