• Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół

     IV SZKOLNY KONKURS     MISTRZ CZYTANIA 2020

Konkurs odbył się w tym roku w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania tj. 29 września 2020 r. Komisja wysłuchała głośnego czytania 25 uczniów czyli po dwóch przedstawicieli z klas 4-8. Uczniowie czytali baśnie z różnych stron świata: „Śpiew kolibrów”, „Ikakindra Kolomamba” i „Dobry Nurrundere”.
Przy wyborze Mistrza brano pod uwagę: płynność, poprawność artykulacyjną, dykcję, interpunkcję, modulację oraz ogólny wyraz artystyczny.

 

Szkolnymi Mistrzami Czytania

w roku szkolnym 2020/2021 zostali:

 

Aneta Rzepka - klasa 6a (w klasach 4-6) 

Kacper Wiącek – klasa 7b ( w klasach 7-8)

 

Mistrzowie w nagrodę otrzymali medal i książkę. Serdecznie gratulujemy!