• Szkoła Podstawowa

Wydarzenia 2022/2023

Nasza szkoła, w roku szkolnym 2023/2024, realizuje Ogólnopolski Projekt Edukacyjny (Nie)zwykła matematyka. Projekt
ten: rozwija zainteresowania, zdolności, pogłębia wiedzę na temat liczb i działań na nich oraz figur geometrycznych,
integruje wiedzę szkolną i pozaszkolną, uświadamia uczniów i pokazuje im, jakie szerokie zastosowanie w praktyce i
codziennym życiu ma matematyka, pozwala poznać lepiej własne miejsce zamieszkania, rozwija umiejętności
krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania oraz wzmacnia motywację
poznawczą, rozwija umiejętności społeczne (praca w zespole, pełnienie ról, odpowiedzialność) oraz kreatywność,
innowacyjność, przedsiębiorczość, samorządność.
Przez okres od 1 września 2023 r. do 31 maja 2024 r. uczniowie będą realizowali zadania z następujących modułów:
Moduł I: Z logiką na Ty
Moduł II: Mistrz rachunków
Moduł III: Matematyczne Kuchenne Rewolucje
Moduł IV: Matematyka konstrukcyjna
Moduł V: Matematyka pustej klasy
Moduł VI: Matematyka i sztuka
Moduł VII: Ćwiczymy nie tylko umysł czyli matematyka na sportowo
Moduł VIII: Gram w matmę
Moduł IX: Szkolny Bank Matematyczny
Moduł X: Matematyczne święta niematematyczne.

Moduł X

W dniu 11.09.2023 r. uczniowie klasy 5a obchodzili „Dzień Dobrych Wiadomości" i, jednocześnie, realizowali zadanie 1 z modułu X projektu„(Nie)zwykła matematyka". Uczniowie zapoznali się z różnymi rodzajami szyfrów (min. szachownica Polibiusza, czekoladka, szyfr Atbasz, alfabet Morsa), a następnie wykorzystali swoją wiedzę do odszyfrowania tylko dobrych wiadomości.

Prowadzący – Katarzyna Więckowska

Moduł III

Kolejnym punktem realizacji projektu (Nie)zwykła matematyka był o zadanie 10 z modułu III. Uczniowie klas 5, korzystając z gazetek reklamowych jednego ze sklepów, uczyli się szacować wyniki działań. Ustalali, ile potrzebują pieniędzy na konkretne zakupy, a także sami ustalali własną listę produktów potrzebną  na klasowy wieczór filmowy.

Moduł VIII


Na lekcjach matematyki uczniowe wykorzystali kości do ćwiczeń utrwalających, realizując zadanie 4: "Kości zostały rzucone". W klasach piątych utrwalali wiadomości o kątach, grając w grę "4 w rzędzie", zaś szóstoklasiści ćwiczyli zamianę ułamka na procent w grze "Procenty".

Moduł IV, zadanie 2

 

Międzynarodowy Dzień Klocków LEGO. Uczniowie klasy 5a na zajęciach kształtujących kreatywność tworzyli klockowe konstrukcje przestrzenne, ćwicząc wyobraźnię przestrzenną, kreatywność, a także ucząc się współpracy w grupie.

 Moduł V, zadanie 9

Stacje zadaniowe - to jedna z ciekawszych form utrwalenia wiadomości. Biegając między stacjami uczniowie powtarzali wiadomości, min. przed sprawdzianami: klasy piąte - z własności liczb, a szóste - ćwicząc skalę i obliczenia procentowe.

 

Moduł IX, zadanie 1 oraz moduł IX, zadanie 5
 
Uczniowie klasy piątej odbyli wirtualne spacery: po Centrum Pieniądza NBP, po Mennicy Polskiej oraz dowiedzieli się, jak zabezpiecza się polskie banknoty. Podjęli się też stworzenia własnych banknotów.
Zadanie9 z modułu I
"Nielogiczne konstrukcje, czyli słów kilka o złudzeniach optycznych". Uczniowie naszej szkoły wykonali prace oszukujące ludzki umysł.
 
 Moduł VII, zadanie 8
Papierowa piłka, zbudowana z wielokątów foremnych.
 
 
 
Moduł VI, zadanie 6
Uczniowie tworzyli hafty na papierze, poznali techniki wyszywanki matematycznej opartej na trójkącie.
 
Moduł III, zadanie 2
Uczniowie klasy 6a na zajęciach kształtujących kreatywność bawili się w cukierników. Najpierw dokonali obliczeń potrzebnych produktów korzystając z kart zaczerpniętych z przestrzeni pozytywnej edukacji a następnie wykonali ciasto i upiekli przepyszne gofry.
 
Moduł V, zadanie 4
Uczniowie stosowali matematykę w praktyce. Zadaniem każdej z grup było dokonanie odpowiednich pomiarów i przeliczenie kosztów np. położenia płytek na ścianie, paneli na podłodze w pracowni czy pomalowanie lamperii lub drzwi do pracowni w szkole.
 
Moduł V, zadanie 3
Uczniowie klasy 6a na zajęciach kreatywnych projektowali swoje ogrody