• Szkoła Podstawowa

7 lutego 2015 roku w Siedlcach odbył się Konkurs Plastyczny pt. „Вот и Россия".
Tegoroczny temat konkursu to: ГЕРОИ РУССКИХ СКАЗОК (Bohaterowie rosyjskich baśni ludowych). Konkurs został zorganizowany przez Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli - oddział języka rosyjskiego.
Z naszej szkoły udział wzięło dwoje uczniów : Natalia Zając z klasy III c oraz Patryk Duda z II a, pod opieką p. Marii Biernackiej.
Tematem pracy Natalki była „Bajka o rybaku i rybce" A. Puszkina, natomiast Patryka „ Konik-Garbusek" P. Jerszowa. Natalka swoją ilustrację wykonała kredkami, Patryk zaś w ołówku. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a prace zostaną umieszczone na wystawie plastycznej, która towarzyszyć będzie innym konkursom i przeglądom w Siedlcach.