• Szkoła Podstawowa

Wydarzenia 2022/2023

W dniu 8 października w szkole odbyła się próbna ewakuacja. W obecności inspektora BHP uczniowie i pracownicy zostali zapoznani z drogami ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożeń w budynku szkoły. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, 548 osób po ogłoszeniu alarmu w niespełna trzy minuty opuściło budynek szkoły.