• Szkoła Podstawowa

W dniach 14-16 listopada 2022r. odbyła się wycieczka na trasie : Bochnia - Kraków-Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klas IV i V. Celem wycieczki było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego i umożliwienie młodym ludziom poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W ramach zadania uczniowie zwiedzili Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie – poznali biografię największego polskiego poety Jana Kochanowskiego oraz zaobserwowali typowe cechy renesansowej architektury. Poznanie historii Kopalni Soli w Bochni połączone było z pobytem leczniczo - rekreacyjnym. Zwiedzając Katedrę Wawelską, Groby i Krypty Królewskie, Dzwon Zygmunta i renesansowy dziedziniec arkadowy oraz Muzeum Narodowe i Sukiennice uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat kultury i historii Polski. Wizyta w Muzeum Lotnictwa Polskiego była okazją do zainteresowania uczniów historią lotnictwa polskiego, a także pogłębienia wiedzy z edukacji technicznej. W Muzeum Jana Pawła II  w Wadowicach uczniowie zapoznali się z ekspozycją związaną z historią życia i pontyfikatu Papieża Polaka. Ciekawe obiekty sakralne oraz ich bogatą tradycję uczniowie poznali zwiedzając sanktuarium pasyjno - maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej, Dróżki Kalwaryjskie oraz manierystyczny park krajobrazowy. Wycieczka była bardzo udana - wszyscy wrócili zadowoleni z pięknymi wspomnieniami.