• Szkoła Podstawowa

I. SP Mrozy

Stańmy wszyscy wraz
Traugutt wzywa nas
Zróbmy przyjacielskie koło
Patronowi schylmy czoło

Traugutt żyje w nas
Traugutt żyje w nas

II. SP Żelechów

W naszym mieście był
Wśród mieszkańców żył
Z czcią należną wspominajmy
I na zawsze pamiętajmy

Wielkim wodzem był
Wielkim wodzem był

III. SP Wojanowo

Wiedza to nasz cel
Pilnie uczmy się
W przyszłość śmiało spoglądam
Serca swej ojczyźnie damy

Traugutt żyje w nas
Traugutt żyje w nas

IV. SP nr 5 Poznań

Spotkajmy się tu
Hołd oddajmy mu
Bohatera naśladujmy
Trudnych wyzwań się nie bójmy

Traugutt żyje w nas
Traugutt żyje w nas

V. SP nr 6 Lublin

Traugutt mówi nam
Jedno życie mam
Muszę przeżyć je w mądrości
I pamiętać o wolności

Traugutt żyje w nas
Traugutt żyje w nas

VI. SP Potok Stany

Traugutt życie dał
Za ojczysty kraj
Wieczną chwałę mu oddajmy
I na zawsze pamiętajmy

Bohaterem był
Bohaterem był

VII. SP Uher

Patron to nasz wzór
Zaufajmy mu
My go mamy naśladować
I Ojczyznę swą miłować

Traugutt cnoty wzór
Traugutt cnoty wzór

VIII. SP Mrozy

Przyjaźń łączy tu
Bractwo naszych szkół
Więc co rok się spotykamy
Bohatera wspominamy

Traugutt patron nasz
Traugutt patron nasz

IX. SP Józefów

W kręgu bratnich szkół
Cześć składamy mu
My Traugutta tu cenimy
Dęby Bractwa Szkół sadzimy

Traugutt patron nasz
Traugutt patron nasz