• Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół

KONKURS CZYTELNICZY „HANIA HUMOREK"
Konkurs odbył się w bibliotece w dniu 25.11.2019 r.
Wzięło w nim udział dziewięciu uczniów z klas 3 b i 3c. Wszystkie dyplomy , medale i pamiątkowe zakładki przygotowali uczniowie z Koła Przyjaciół Książki z klasy 3 c.
Oto wyniki:

I miejsce - Lena Rodak – klasa 3 b
II miejsce – Anna Zatyka – klasa 3 b
II miejsce – Stanisław Przeździecki – klasa 3 b
III miejsce – Maja Gajownik – klasa 3 c

Serdeczne gratulacje!