• Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół

W tym roku znowu spotykamy się w Bibliotece na zajęciach w Kole Przyjaciół Książki.
W naszym Kółeczku zawsze jest miło i wesoło! Dużo czytamy i bawimy się. Często pomagamy naszej szkolnej bibliotece okładając książki lub układając je na półkach. Są również przyjemności! Na przykład mamy pikniki z książką, różne wycieczki oraz przedstawienia. W tym roku segregowaliśmy podręczniki na makulaturę, zorganizowaliśmy cztery pikniki z książką. Przygotowaliśmy również przedstawienie na powitanie pierwszaków w bibliotece. Braliśmy również udział w akcji Noc Bibliotek, która odbyła się w bibliotece publicznej. Do tej biblioteki chodzimy na wycieczki aby zapoznać się z nowościami książkowymi. Byliśmy też na spotkaniu z panią Joanną Jagiełło, która jest pisarką różnych książek dla dzieci i młodzieży. Przygotowaliśmy też konkurs czytelniczy „Hania Humorek" dla klas trzecich. Wykonaliśmy dekorację, zakładki, dyplomy i medale. Często chodzimy do zerówek aby czytać przedszkolakom rożne bajeczki i bawić się z nimi. W naszym Kółeczku jest dwudziestu pięciu uczniów z klas: 3c, 5a, 5b, 6c. W sumie dwadzieścia dziewczynek oraz pięciu chłopców. Opiekunem naszego Kółeczka jest pani Anna Grudzień. Serdecznie zapraszamy do naszego grona ponieważ te zajęcia sprawią każdemu wielką radość.

Karolina Ostałowska - uczennica klasy 5 b