• Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół

Koła zainteresowań

Szkolne Koło Caritas – s. Dawida Kopek

Poniedziałki godz. 1800 (raz w miesiącu)

 

Chór szkolny – Sławomir Lesisz

Piątek godz. 1430 – 1600

 

Chór szkolny – Anna Kapczyńska

Środa  godz. 1425 – 1555

 

Projekt edukacyjny  "Zdrowo jem, więcej wiem" - Iwona Olkowicz

Czwartek 1330 - 1400

 

Projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury" – Dorota Głębicka

Piątek 1300-1330

 

Projekt edukacyjny „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje? " Urszula Głębicka

Środa 1345-1430

 

Koło informatyczne – Leszek Dębek

Poniedziałek  godz. 1340 – 1425