• Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2012/2013


 

Lp

 

Tytuł projektu                             

Zajęcia edukacyjne,

których projekt dotyczy

Nazwisko nauczyciela

prowadzącego

Realizatorzy-nazwisko ucznia, klasa

 

1.

 

Nasze świątynie parafialne w Żelechowie

 

Religia

 

Maria Głaz

A.Owczarczyk II a

J. Mucha II a

N. Płaczek II a

2.

 

Religie monoteistyczne

 

Religia

 

Maria Głaz

 

P. Grudziński II b

 

3.

 

Wykorzystanie roślin zielnych w różnych dziedzinach życia człowieka

 

Biologia

 

Jerzy Ośka

 

Daria Grzyb II c

K. Kiełtyka II c

P.Skwarek II c

L. Sztelmach II c

 

4.

 

Życie codzienne w Żelechowie w czasach zaboru rosyjskiego

 

Historia

Język rosyjski

 

Lidia Jurzysta

Maria Biernacka

 

P. Sekuła II a

A .Mucha II a

K. Kot II a

A. Bożek II a

 

5.

 

Wystawiamy przedstawienie w jęz. angielskim

 

Język angielski

 

Maria Celej

 

M. Mazurek II b

E.Włodarczyk II b

A. Gomuła II b

P. Kalińska III b

 

6.

 

Tworzymy edukacyjną grę planszową

 

Język angielski

 

Maria Celej

 

E. Trzonek II b

K. Zalech II b

E. Kostyra II b

K.Wojtasiewicz IIb

K. Pieńkosz II b

M. Dudzik II b

I. Zegadło II b

 

7.

 

Ciekawe zjawiska fizyczne - pioruny

 

Fizyka

 

Sylwia Ostałowska

 

D. Matyska II c

S. Duda II c

P. Jarząbek II c

P.Wąsikowski IIc

 

8.

 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

 

Fizyka

 

Sylwia Ostałowska

 

M.Kiliszek II a

T. Skwarek II a

P. Pieńkos II a

K. Pieńkos II a

 

9.

 

Szkolne telewizyjne wiadomości sportowe

 

Wychowanie fizyczne

 

Przemysław Rodak

 

M. Skwarek II a

A. Ochnik II a

K.Wałachowska IIa

 

 

10.

 

 

Oddanie klimatu Francji przez sztukę

 

 

Muzyka

Plastyka

 

 

Anna Kapczyńska

 

 

 

 

 

 

M. Piątek II c

M.Celej II c

K. Ciołek II c

Sz. Szczepański IIc

J. Cheema II c

E.Lazurek II c

P. Wojtaś II c

 

11.

 

Galeria obrazów dostepna w sieci Internet

 

 

Informatyka

 

 

Leszek Dębek

 

 

 

H. Pyra II b

M. Pieniak II b

K. Cybulski II b

M.Baranowski IIb

 

12.

 

Zagrożenia wynikające z nadmiernego korzystania z gier komputerowych

 

 

 

 

Informatyka

 

Leszek Dębek

 

 

W. Kalata II b

Sz. Witek II b

A. Paczek II b

W.Zawistowski IIb

D. Jurzysta II b

13.

 

Programy do tworzenia i edycji grafiki.

 

Informatyka

 

Leszek Dębek

K. Lipiec II b

A. Cegiełka II b

W. Rodak II B

 

14.

 

„Majówka z książką”

 

Język polski

 

Elżbieta Pietryka

 

 

 

 

M. Deres II c

A. Pszczoła II c

K. Pszczoła II c

A. Ragus II c

 

15.

 

Najciekawsze miejsca w Wielkiej Brytanii (aspekty geograficzne, turystyczne i historyczne)

 

 

Język angielski

 

Ilona Cmiel

 

 

 

A. Kowalczyk IIb

A. Salwa II b

Ewelina Babiej II b

 

16.

 

Działania wojenne na terenie Żelechowa w okresie II wojny światowej we wspomnieniach mieszkańców

 

 

Historia

 

Kamil Sztelmach

 

J. Kruk kl. II c

M. Lisiak kl. II c

J. Bednarczyk

kl. II c

N. Onisk kl. II c